ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG


ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Vui lòng đọc kỹ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG (Điều khoản) trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng MEBE (“Ứng dụng”) (bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm, các file và các tài liệu liên quan) hoặc sử dụng các Dịch vụ (“Dịch vụ”) do Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Sun VN (“SunVN”) cung cấp để kết nối đến Ứng dụng. Bạn chấp nhận và đồng ý ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong các điều khoản này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ ứng dụng ra khỏi thiết bị di dộng của bạn.

1. Các dịch vụ cung cấp

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ bao gồm:

Ứng dụng di động chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em MEBE

Website MEBE tại địa chỉ: http://mebe.top/

Diễn đàn MEBE tại địa chỉ: http://forum.mebe.top/

2. Thay đổi và cập nhật

Chúng tôi có quyền cập nhật các điều khoản trên vào bất cứ thời điểm nào mà không cần báo trước.

Các điều khoản này được cập nhật thường xuyên, phiên bản cập nhật sẽ được chúng tôi công bố tại địa chỉ website http://mebe.top/

Ngay tại thời điểm các điều khoản mới được cập nhật, các điều khoản cũ sẽ bị vô hiệu hóa và không có tác dụng hồi tố.

3. Đăng ký tài khoản

Để truy cập vào các dịch vụ nhất định mà MEBE cung cấp, bạn sẽ cần đăng ký với chúng tôi bằng số điện thoại, email, thông qua google, facebook. Bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của MEBE, đồng thời tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

4. Quy định về độ tuổi

Để sử dụng dịch vụ bạn cần: a) bạn đủ 18 tuổi hoặc trên 18 tuổi; hoặc b) chưa đủ 18 tuổi và có sự cho phép sử dụng Dịch vụ của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Nếu chúng tôi nhận thấy bạn không đáp ứng đủ các tiêu chí này chúng tôi có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ cho bạn cho đến khi bạn đã cung cấp cho chúng tôi các bằng chứng chứng minh bạn có độ tuổi phù hợp.

5. Trách nhiệm về các hành vi trên tài khoản

Bạn phải chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động đựơc tạo ra bằng tài khoản của bạn, hoặc những hoạt động được ủy quyền hoặc chi phối bởi bạn, dù là truyền bá bí mật hay công khai. MEBE không có trách nhiệm pháp lý nếu tài khoản của bạn có các hành vi vi phạm các Điều khoản mà chúng tôi đưa ra.

Bạn phải đảm bảo rằng tài khoản sử dụng Dịch vụ của bạn không có các hành vi dưới đây:

 • Vi phạm pháp luật
 • Đăng tải bất kỳ nội dung hay tài liệu nào có nội dung xúc phạm, lăng mạ , phỉ báng, bôi nhọ, ngược đãi, phân biệt đối xử, khiêu dâm, bạo lực, khiếm nhã, những nội dung kích động, khuyến khích  các hoạt động nguy hiểm cho sự an toàn hoặc hạnh phúc của cá nhân hoặc tổ chức khác.
 • Theo dõi bất hợp pháp bất cứ người nào mà không được sự đồng ý của cha mẹ hoặc ngươi giám hộ hợp pháp của họ nếu họ dưới 18 tuổi.
 • Tiết lộ thông tin cá nhân của bất kỳ ai hoặc xâm nhập đến các quyền riêng tư của họ
 • Chứa bất kỳ loại vi rút hoặc mã độc hoặc các chương trình gây hại khác hoặc
 • Truyền tải thông tin cá nhân và/hoặc bí mật của người khác. VD: số thẻ tín dụng, mật khẩu tài khoản…
 • Sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, hoặc trong bất kỳ các trường hợp nào không được phép bởi chúng tôi.
 • Mạo danh bất kỳ ai thông qua việc sử dụng Dịch vụ
 • Gây tổn hại, quá tải, làm hư hại hoặc làm tổn thương đến hệ thống dịch vụ Dịch vụ, bảo mật, giao diện của dịch vụ đối với người dùng khác.
 • Sử dụng bất kỳ phần mềm hoặc phương tiện khác, bao gồm (nhưng không giới hạn) các văn bản, gián điệp, robot, cho dù bằng tay hay tự động để giải nén, tải về, phân tích, khai thác, cóp nhặt, tái sản xuất, phá hoại sự trình diễn hoạt động, mục đích sử dụng Dịch vụ và bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào của nó.
 • Sao chép, phiên dịch, sửa đổi hoặc can thiệp vào bất cứ phần nào của dịch vụ.
 • Làm thay đổi hoặc xáo trộn toàn bộ hoặc một phần của Dịch vụ, hoặc cho phép Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của nó được kết hợp hoặc bị đưa vào bất kỳ chương trình khác.
 • Hack hoặc chèn mã độc hại, bao gồm virus hoặc dữ liệu độc hại vào trong Dịch vụ
 • Các hình thức vi phạm khác

6. Quyền sử dụng nội dung của người dùng

Khi tải lên bất kỳ một nội dung nào lên ứng dụng, bạn đã đồng ý cho MEBE toàn quyền sử dụng những nội dung này mà không cần xin phép.

MEBE không chứng thực và không chịu trách nhiệm về sự chính xác và tin cậy của bất kì ý kiến, lời khuyên hoặc phát biểu trên ứng dụng. MEBE không bắt buộc phải xem trước, chỉnh sửa hoặc loại bỏ bất kì Nội dung nào do Người dùng đăng lên ứng dụng.

Dù vậy, MEBE có quyền (nhưng không bắt buộc) xem trước, điều chỉnh, từ chối chấp nhận, loại bỏ hoặc di dời bất kì Nội dung kể trên trong ứng dụng vì bất kì lí do gì.

Các nội dung trên ứng dụng được cung cấp với sự mặc nhiên nhận định rằng MEBE, các nhà cung cấp của MEBE và người dùng đều không cung cấp các dịch vụ y dược, tư vấn, luật pháp, hoặc các dịch vụ khác.

Các nội dung này được tạo ra với mục đích hỗ trợ giáo dục chăm sóc sức khỏe tổng quát, nâng cao nhận thức cộng đồng và chỉ mang tính chất tham khảo,không được không được dùng trong chuẩn đoán hoặc điều trị khám chữa bệnh.

7. Đình chỉ tài khoản

Chúng tôi có quyền xóa hoặc đình chỉ, hủy bỏ, hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn, và/hoặc cấm bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi mà không cần báo trước nếu chúng tôi tin rằng bạn đã có một hoặc nhiều hành vi vi phạm các Điều khoản mà chúng tôi đưa ra.

8. Các khoản phí liên quan

Bạn phải có trách nhiệm chi trả tất cả các chi phí mà bạn phải chi trả trong khi sử dụng dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn tất cả chi phí cuộc gọi, cước phí đường dây nóng hoặc chi phí sử dụng truy cập internet).

Tất cả các khoản phí đã thanh toán trong quá trình sử dụng dịch vụ sẽ không hoàn trả trong bất kỳ tình huống nào.

9. Quyền sở hữu ứng dụng

Tất cả các quyền sử dụng, danh hiệu, lợi ích trong và đối với các Dịch vụ (không bao gồm các nội dung tải lên hoặc được cung cấp bởi người sử dụng) đang và sẽ vẫn là tài sản độc quyền của MEBE.

10. Quyền truy cập thông tin cá nhân

Khi sử dụng dịch vụ, bạn đã trao quyền cho MEBE truy cập vào đọc dữ liệu di động của bạn; đọc thông tin về thiết bị; đọc thông tin từ facebook của bạn, danh sách bạn bè; ghi dữ liệu lên bộ nhớ; truy cập internet từ thiết bị của bạn. Tất cả các truy cập này đều được sự đồng ý của bạn và bạn không có quyền khiếu nại về truy cập này.

11. Bảo mật

Thông tin bạn cung cấp cho MEBE là tùy thuộc vào Chính sách bảo mật của chúng tôi, trong đó điều chỉnh việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn, kể cả thông tin cá nhân. MEBE cam kết giữ bí mật tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ 3 nào trừ khi có yêu cầu của Cơ  quan nhà nước có thẩm quyền

12. Xử lý vi phạm

Nếu chúng tôi, tùy theo quyết định của chúng tôi, tin rằng hoặc phát hiện tài khoản của bạn đã có sự vi phạm các Điều khoản mà chúng tôi đưa ra, hoặc có căn cứ hợp lý để tin rằng bạn có khả năng vi phạm các Điều khoản này, chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động mà chúng tôi nghĩ là cần thiết để bảo vệ Dịch vụ của chúng tôi và người sử dụng khác.

13. Dịch vụ bên thứ ba

Chúng tôi không điều khiển nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (facebook, google…) cũng như không có trách nhiệm cho nội dung hoặc chức năng của các dịch vụ mà bên thứ 3 cung cấp. Khi sử dụng Dịch vụ của bạn có liên quan đến bên thứ ba, các điều khoản áp dụng cho việc sử dụng dịch vụ của bên thứ ba đó sẽ được thực thi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì liên quan tới việc bạn sử dụng dịch vụ của họ

14. Phủ nhận và giới hạn

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về mọi lỗi hiển thị và kỹ thuật của Dịch vụ.

Chúng tôi không có trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý với bạn về Nội dung do bạn hoặc người dùng khác tạo ra trên Dịch vụ.

Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với:

 • Mọi mất mát hoặc thiệt hại đã được chúng tôi lường trước được và những thiệt hại do bạn gây ra trong quá trình sử dụng dịch vụ.
 • Bất cứ mất mát hoặc thiệt hại nào do bạn gây ra do các hành vi vi phạm Điều khoản mà chúng tôi đưa ra.

15. Chấm dứt Điều khoản

Chúng tôi có quyền chấm dứt các Điều khoản và đóng tài khoản sử dụng của bạn tại bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo nếu chúng tôi ngừng cung cấp Dịch vụ. Các điều khoản này có hiệu lực từ ngày 10/10/2016.

Liên lạc với chúng tôi email: hotro@sunvnmedia.com